Padaczka - Epilepsja - Choroba św. Walentego

Diagnoza padaczki u małych dzieci, problemy neurologa

U chorych na padaczkę z pierwszym napadem zetknąć możemy się już w niezmiernie młodym wieku. Nawet kilkudniowe noworodki mogą wykazywać napady epileptyczne lub stany zbliżone w swoim wyglądzie do stanów epileptycznych. Niezwykle istotna jest więc z takim przypadku odpowiednia diagnoza, która pozwoli odrzucić błędne hipotezy o wystąpieniu choroby lub też je potwierdzić.

pszczółka

Poza badaniami klinicznymi, takimi jak rezonans, tomografia i EEG, neurolog dziecięcy musi przeprowadzić wywiad z rodzicami, który pozwoli mu uzyskać pełen obraz napadu. Jest to niezwykle trudne przedsięwzięcie. Rodzice, najczęściej podczas ataku dziecka są tak zdenerwowani, że nie zwracają uwagi na szczegóły, które dla lekarza są niezmiernie istotne. Problem z wywiadem polega więc na tym, aby zadać pytania rodzicom w ten sposób, by móc sie dowiedzieć jak najwięcej, a jednocześnie niczego nie zasugerować, żeby rodzice nie potwierdzili wystąpienia objawu, który w rzeczywistości nie miał miejsca. Może to bowiem doprowadzić do błędnego postawienia diagnozy i zdiagnozowania padaczki w jej odmiennym rodzaju, bądź też założenia jej występowania tam, gdzie de facto ona nie występuje.

Do diagnozy padaczki w wieku wczesnodziecięcym neurolog powinien być więc odpowiednio przygotowany. Specjaliści, tacy jak np. neurolog Warszawa, który jest osoba doświadczoną w diagnozie stanów padaczkowych, mają świadomość trudności z diagnozą i ważności przeprowadzania odpowiedniego wywiadu klinicznego z rodzicami.

Menu

Linki