Padaczka choroba neurologiczna.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia pojęciem padaczki określa się przewlekłe zaburzenia czynności mózgu
o różnej etiologii (źródle pochodzenia), cechujące się nawracającymi napadami.

video

Padaczka jest chorobą neurologiczną, podobnie jak autyzm lub stwardnienie rozsiane.

Zapraszamy do zapoznania się z chorobą jaką jest padaczka.

container-cookies-500x209px

process 2

TYPOWE OBJAWY AURY

Osoby chorujące na padaczkę są wrażliwe nawet na delikatne sytuacje stresowe.

Chory wyczuwa atak padaczki przez świadomość, zmysły lub przemyślenia. Medycznie ten stan nazywa się AURA.
Mózg chorego wyczuwa wyładowania elektryczne i wysyła nietypowe informacje, które pacjent wyczuwa i jest świadomy takich odczuć przed atakiem padaczki.

TYPOWE OBJAWY AURY


OBJAWY PO ATAKU PADACZKI

Osoby chore po ataku padaczki mogą odczuwać bardzo silnie emocje i zgłaszać inne fizyczne urazy.

Gdy napad się zakończy pojawia się okres odpoczynku, niektóre osoby odzyskują świadomość natychmiast, podczas gdy inni muszą czekać kilka godzin, aby poczuć się w pełni sprawnym.
Objawy po zakończeniu napadu padaczki, mogą się różnić od rodzaju napadu, w jakiej części mózgu wystąpiły pierwsze wyładowania elektryczne lub od długości napadu padaczki. Wpływa to na czas rekonwalescencji po każdym napadzie.

OBJAWY PO ATAKU PADACZKI

PIERWSZA POMOC

process 2

Dzieci chorujące na padaczkę to prawdziwi bohaterowie.

Dzieci chorujące na padaczkę muszą wykazać się dużą odpornością na stres. Tolerancja wśród rówieśników jest bardzo niska, dzieci są wykluczone z większość funkcji społecznych i muszą być pod stałą kontrolą rodziców, lekarzy lub opiekunów.

Niestety faktem jest również, że lekarze nie chcą podejmować się leczenia z obawy na konsekwencje.


Padaczka, choroba neurologiczna.

Farmakologiczne leczenie padaczki.

Ścisłe leczenie padaczki przy użyciu leków, stosowanych regularnie o konkretnych godzinach. Leki w przypadku cięzkiej padaczki, muszą być podawane ściśle co 12h w różnych dawkach, ustalanych przez lekarza neurologa. Niewielkie spóźnienie np. dwóch godzin może wywołać atak padaczki. Systematyka jest bardzo ważna.


Purple Day® 2020 w Polsce.

Wspólnie z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 26 marca upamiętniono dzień chorych na padaczkę.

process 2

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

process 2

Purple Day® 2020 Poland, Szczecin. Międzynarodowe święto osób chorych na padaczkę 26 marzec.

26 marca Filharmonia w Szczecinie, symbolicznie upamiętniła święto włączając iluminację świetlną w kolorze purpury.

Święto Purple Day® jest znane na całym świecie, w Polsce nazywane Lawendowym Dniem. Pozwala uświadomić Polaków, że wśród wizualnie zdrowych ludzi, krąży ok. 400 tysięcy osób chorych na padaczkę. Choroba nadal jest ignorowana, lekceważona i kojarzona z patologią. Natomiast ludzie chorzy na padaczkę to prawdziwi mistrzowie w swoich talentach.

Filharmonia w Szczecinie jako pierwsza w Polsce, wzięła udział w tak uroczystym dniu jakim jest Purple Day® 2020 Poland, Szczecin.

video

Osoba chora podczas ataku padaczki.

Należy zachować szczególną ostrożność!

process 3

TWÓJ MÓZG I PADACZKA

KAŻDY mózg ma potencjał do wykorzystania. Padaczka jest chorobą lub zaburzeniem mózgu powodującym nawracające napady padaczkowe.

Mózg zawiera miliardy komórek nerwowych zwanych neuronami, które komunikują się ze sobą poprzez wysyłanie i odbieranie impulsów elektrycznych. Napad występuje, gdy pobudzona zostanie nadmierna aktywność elektryczna, która tymczasowo przerywa normalne funkcjonowanie mózgu. Atak jest zakłóceniem łączności elektrycznej między neuronami.


Życie z padaczką
process 2

Znane przyczyny padaczki

Cztery znane przyczyny padaczki to: uraz mózgu, udar mózgu, guz mózgu i zakażenie mózgu.

Inne przyczyny to: wady metaboliczne, genetyczne, wrodzone, immunologiczne. Postępy w obrazowaniu mózgu i sekwencjonowaniu całego genomu pomogą większej liczbie osób poznać i lepiej zrozumieć przyczynę padaczki.

Dowiedz się więcej o przyczynach padaczki.


Powody padaczki

3 ŁATWE KROKI DO LECZENIA PADACZKI

Sześćdziesiąt do siedemdziesiąt procent osób z padaczką może kontrolować ilość napadów za pomocą leków, terapii dietetycznych, zabiegów chirurgicznych, zmian stylu życia i / lub wszczepionych urządzeń lub kombinacji tych wszystkich terapii.
Jednak pomimo wielokrotnych prób terapii, trzydzieści do czterdziestu procent osób żyje z padaczką oraz niekontrolowanymi napadami padaczkowymi.
FARMAKOTERAPIA

Ścisłe leczenie padaczki przy użyciu leków, stosowanych regularnie o konkretnych godzinach. Leki w przypadku cięzkiej padaczki, muszą być podawane ściśle co 12h w różnych dawkach, ustalanych przez lekarza neurologa. Niewielkie spóźnienie np. dwóch godzin może wywołać atak padaczki. Systematyka jest bardzo ważna.

ZABIEGI CHIRURGICZNE

Dostępne są różne operacje dla różnych typów padaczki. Najpopularniejszą jest głęboka stymulacja mózgu, a konkretnie jądra przedniego wzgórza za pomocą implantu montowanego w czaszce pacjenta - stymulator nerwu błędnego. Natomast inne operacje chirurgiczne polegają na: resekcji płata czołowego, cięcie zewnątrzoponowe (czołowe, ciemieniowe, potyliczne)...

TERAPIA DIETETYCZNA

Pozwalająca kontrolować napady padaczkowe, zwykle jest połączona z farmakoterapią. Zalecana przez lekarzy jest dieta ketogeniczna o wysokiej zawartości tłuszczu i niskiej ilości węglowodanów. Tego typu połączenie terapii musi być monitorowane przez lekarz neurologa oraz dietetyka i może pomóc w kontroli napadów u niektórych osób.
process 2

DBAJ O SWÓJ MÓZG

Porady zdrowotne dla mózgu.

Bez względu na wiek jesteś w stanie dbać o swój mózg, oto pięć porad:

1. Staraj się dobrze spać i wysypiać.

2. Pij dużo wody.

3. Używaj i ćwicz swój mózg.

4. Jedz zdrową żywność.

5. Używaj kasku, aby chronić swój mózg podczas jazdy na rowerze.


NIEBEZPIECZNE URAZY GŁOWY

Mózg, czyli centrum choroby jest szczególnie narażony na obrażenia fizyczne.

Podczas cięzkich ataków padaczki, jakimi są napady padaczkowe uogólnione toniczno-kloniczne (dawniej grand mal), występuje nagła utrata przytomności w której upadek z pozycji stojącej do leżęcej może uszkodzić najbardziej głowę pacjenta o przedmioty w jego otoczeniu np. krawężnik, zlew, biurko. Następnie po utracie przytomności, nazywanej fazą toniczną i trwającą około minuty, następuje faza kloniczna. W trakcie fazy klonicznej występują bardzo silne drgawki i niekontrolowane ruchy. Drgawki są na tyle silne, że leżący pacjet uderza głową o podłoże na którym leży, również w tej fazie pacjent może doznać urazów głowy leżąc np. na chodniku lub w wannie, uderzając głową przez następne kilka minut, fazy klonicznej.

Język w trakcie trwania napadu padaczki jest narażony na skurcze mięśni żuchwy, które silnie zaciskają szczękę i jeśli zęby trafią na język to zostaje on nadgryziony.

Pierwsza pomoc

Zasady pomocy chorym w przypadku ataku padaczki.


process 2

NIEBEZPIECZNY STRES

Osoby chorujące na padaczkę są wrażliwe nawet na delikatne sytuacje stresowe.

Nagłe sytuacje stresujące, wiążą się z nadmierną aktywnością elektryczną w mózgu. Efektem tego są silne wyładowania elektryczne w różnych częściach mózgu, czego kolejnym efektem jest napad padaczkowy.
Mózg nie może sobie poradzić z dużą ilością pobudzonych neuronów i wysyła błędne informacje do innych narządów ciała, poprzez układ nerwowy.

Najlepszym przykładem, widocznym podczas ataku padaczki są drgawki całego ciała. Wiąże się to z błędnymi informacjami docierającymi do mięśni, które bardzo szybko napinają się i rozkurczają. Dotyczy to większości mięśni np. żuchwy lub serca.


process 3


ŻYCIE Z PADACZKĄ

Konsekwencje życia z padaczką są ważne dla chorych.

Wiele osób z padaczką zgłasza dobry stan zdrowia mimo napadów, jednak większość uważa, że napady drgawkowe negatywnie wpływają na ich stan zdrowia w różnych aspektach:

1. Ataki padaczki mogą prowadzić do obrażeń i wypadków tj. złamania kości, urazy głowy, pogryziony język.

2. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na myślenie, nastrój, zdrowie kości.

3. Inne stany chorobowe związane z padaczką mogą powodować więcej problemów niż same ataki padaczki np. cukrzyca, depresja.


PLANOWANIE PODRÓŻY Z PADACZKĄ

Listy pytań, aby pomóc ocenić ryzyko w trakcie podróży osób chorych na padaczkę.
Planowanie podróży

Napad padaczkowy

skutek gwałtownych wyładowań bioelektrycznych grupy komórek nerwowych.

Napad padaczkowy – skutek gwałtownych wyładowań bioelektrycznych grupy komórek nerwowych, które aktywują określone układy strukturalno-czynnościowy mózgu, czego objawem jest zaburzenie ich czynności.

Napady ruchowe – zaburzenia ruchu, mowy, czasem drgania kończyn ciała, bądź kącika ust
Napady częściowe ruchowe proste – inaczej napady Jacksona. Najczęściej zaczynają się rytmicznym drganiem kciuka, palca wskazującego, kącika ust lub palucha po przeciwnej stronie ciała w stosunku do umiejscowienia ogniska (gdyż prawa półkula mózgu odpowiada za lewą stronę ciała i na odwrót).
Napady zmysłowe – polegające na rozmaitych doznaniach słuchowych, wzrokowych, węchowych, czuciowych bądź smakowych. Mają one zwykle dość charakterystyczny i stereotypowy przebieg.
Napady czuciowe proste – drętwienie bądź mrowienie różnych części ciała. Tego rodzaju napady często przechodzą w napady częściowo ruchowe proste (Jacksona) lub w drgawki uogólnione.
Napady mieszane – napady, w których występują objawy więcej niż dwóch rodzajów wymienionych powyżej.
Napady z objawami psychicznymi - (np. z omamami, afektywne).
Napady z objawami autonomicznymi - (np. napadowe dolegliwości w nadbrzuszu lub z objawami źrenicznymi).
Napady o początku częściowym prostym i z dołączającymi się zaburzeniami świadomości.
Napady z zaburzeniami świadomości od początku.
Napady z automatyzmami.
Napady skroniowe - efekt wyładowań w płacie skroniowym mózgu
Napady czołowe - częściowe złożone.
Napady potyliczne - z zaburzeniami świadomości.
Występuje utrata świadomości oraz drgawki, najczęściej o charakterze toniczno-klonicznym. Napady częściowe często poprzedzają napady uogólnione, których chory jednak nie zawsze jest w stanie zauważyć.
Napady, w których nie da się dokładnie zlokalizować ogniska padaczkowego (bez umiejscowionego początku). Zawsze przebiegają z utratą świadomości, ponieważ wyładowania bioelektryczne obejmują od razu cały mózg.

Napady nieświadomości – krótkotrwały (od kilku do kilkunastu sekund) zanik świadomości, czasem drganie powiek, chwilowe sztywnienie ciała. Rzadko i generalnie tylko przy pełnym pęcherzu zdarza się mimowolne oddanie moczu przez chorego. Występowanie i przetrwanie tego rodzaju napadów z okresu dzieciństwa sygnalizuje, iż w przyszłości mogą pojawić się napady o charakterze toniczno-klonicznym.
Napady miokloniczne – nagłe i silne skurcze symetrycznych grup mięśni ciała.
Napady kloniczne – uogólnione drgawki całego ciała.
Napady toniczne – silny skurcz mięśni całego ciała, trwający zwykle od kilku, do kilkunastu sekund.
Napady toniczno – kloniczne – inaczej napady duże (tzw. grand mal).
Napady atoniczne – nagły zanik napięcia mięśniowego.
Napady akinetyczne – polegają na krótkotrwałym zahamowaniu zdolności ruchowych.
Napady jednostronne/przeważnie jednostronne/seryjne – najczęściej napady drgawkowe, ograniczone do jednej strony ciała, czasem pojawiające się na nich naprzemiennie.
Napad przygodny – napad, który wystąpił tylko raz. Najczęściej jest to napad o charakterze uogólnionego napadu toniczno-klonicznego (tzw. dużego), wywołanego przez przypadkowy czynnik, taki jak: nadużycie alkoholu, nagłe zmiany hormonalne czy brak snu. Taki napad nie jest podstawą do rozpoznania padaczki.

Osoba chora podczas ataku padaczki

Należy zachować szczególną ostrożność!

process 2

Czego nie wolno robić, gdy jesteś świadkiem napadu padaczkowego.

W społeczeństwie krążą mity na temat tego, co powinno się zrobić, aby pomóc w sytuacji napadu padaczki. Mając odpowiednią wiedzę na temat padaczki, być może zapobiegniemy dodatkowemu zaszkodzeniu choremu, przez osobę niedoświadczoną. Czego nie wolno robić, gdy jesteś świadkiem napadu padaczkowego:

1. Nie podawać nic do picia.

2. Nie stosować sztucznego oddychania, na początku dużego napadu padaczkowego, chory może przez pewien czas nie oddychać (20-30 sek.) - jest to normalne.

3. Nie używać siły wobec chorego, podczas napadu chory ma zawężoną świadomość i może reagować na to agresją, płaczem, chęcią ucieczki lub ukrycia się w niewidocznym miejscu.

4. Nie powstrzymywać na siłę drgawek, nawet jeśli kończyny utknęły w elementach zewnętrznych typu: meble, poręcze, tory. Inny ucisk niż mięśnie chorego, może połamać kości.

5. Nie wkładać niczego choremu do ust, język to również mięsień (bardzo silny) i również bierze udział w trakcie drgawek. Jeśli chory pogryzie język to nic nie pomoże w ustach, może wrącz zaszkodzić, gdyż chory może połamać zęby!

6. Nie otwierać siłą zaciśniętych szczęk, zaciśnięte szczęki chronią język, aby nie został pogryziony!

7. Nie szarpać chorego ani klepać po twarzy, chory traci przytomność, czynniki fizyczne zewnętrzne nie przywrócą Jego "na nogi".

8. Nie przenosić chorego, grozi to zwichęciami w trakcie ataku padaczki oraz po zakończeniu.

Ważne. Dla osób widzących ciężki atak padaczki po raz pierwszy może zaskoczyć fakt, że człowiek może wykonywać niekontrolowane ruchy, aż tak mocno. Drgawki podczas napadu padaczki to impulsy elektryczne wysyłane do mięśni przez mózg, w którym trwają wyładowania elektryczne.

SPOSOBY LECZENIA PADACZKI

  • Ścisłe leczenie padaczki przy użyciu leków, stosowanych regularnie o konkretnych godzinach. Leki w przypadku cięzkiej padaczki, muszą być podawane ściśle co 12h w różnych dawkach, ustalanych przez lekarza neurologa. Niewielkie spóźnienie np. dwóch godzin może wywołać atak padaczki. Systematyka jest bardzo ważna.
  • Dostępne są różne operacje dla różnych typów padaczki. Najpopularniejszą jest głęboka stymulacja mózgu, a konkretnie jądra przedniego wzgórza za pomocą implantu montowanego w czaszce pacjenta - stymulator nerwu błędnego. Natomast inne operacje chirurgiczne polegają na: resekcji płata czołowego, cięcie zewnątrzoponowe (czołowe, ciemieniowe, potyliczne)...
  • Polegająca kontrolować napady padaczkowe, zwykle jest połączona z farmakoterapią. Zalecana przez lekarzy jest dieta ketogeniczna o wysokiej zawartości tłuszczu i niskiej ilości węglowodanów. Tego typu połączenie terapii musi być monitorowane przez lekarz neurologa oraz dietetyka i może pomóc w kontroli napadów u niektórych osób.
   Farmakoterapia
   Zabiegi chirurgiczne
   Terapia dietetyczna

Co powoduje napady padaczki i drgawki?

Przyczyn jest wiele, tak jak rodzajów padaczki.


process 2

Najważniejsze informacje o złożoności choroby

Przyczyny padaczki różnią się w zależności od wieku osoby chorej. Niektórzy bez wyraźnej przyczyny padaczki mogą mieć wadę genetyczną.

Prawdą jest, że u około połowy chorych, przyczyna jest nieznana.

Najczęstsze przyczyny napadów padaczki:

   Przyczyny padaczki różnią się w zależności od wieku osoby,
   Wiele przypadków bez wyraźnej przyczyny padaczki może mieć formę genetyczną,
   Jedna trzecia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może mieć drgawki,
   Infekcje są również częstymi przyczynami padaczki,
   Napady zwykle rozpoczynają się u osób po 65 roku życia,
   Udar jest jedną z najczęstszych przyczyn napadów u seniorów.


process 3

NIESAMOWITA AURA

Duży procent chorych, przed atakiem padaczki odczuwa "coś", czego inny człowiek nie jest w stanie zrozumieć.

Niektóre osoby mogą odczuwać zbliżający się atak padaczki na kilka godzin lub minut przed napadem. W medycynie nazywa się to AURA, jest to ostrzeżenie dla osoby chorej o zbliżającym się ataku. Symptomy są bardzo różne oraz zrozumiałe wyłącznie dla lekarzy i chorych. Wiedza społeczeństwa jest bardzo niska.

AURA przed atakiem padaczki

   Aura może wystąpić bez finalnego napadu padaczki, jest wtedy nazywana jako świadomy atak ogniskowy.
   Jednak wielu chorych nie ma aury i ostrzeżenia wysłanego przez mózg, napad zaczyna się od natychmiastowej utraty świadomości i przytomności.


process 2

TYPOWE OBJAWY AURY

Chory wyczuwa atak padaczki przez świadomość, zmysły lub przemyślenia.

Mózg chorego wyczuwa wyładowania elektryczne i wysyła nietypowe informacje, które pacjent wyczuwa i jest świadomy takich odczuć przed atakiem padaczki.


Objawy aury - świadomość, zmysły, przemyślenia:

   Déjà vu - uczucie, że osoba, miejsce lub rzecz jest znana, ale nigdy wcześniej tego nie widziała.
   Jamais vu - poczucie, że osoba, miejsce lub rzecz jest nowa lub nieznana, ale tak nie jest.
   Dziwne zapachy, znajome zapach odbierane są jako nieznane. Uczucie jest tak silne, że chory traci świadomość.
   Odgłosy i nietypowe wrażenia słuchowe.
   Poczucie smaku jest zaburzone, chory nie odczuwa zmysłu smaku.
   Zmysł wzroku przekazuje do mózgu rozmyte i niewyraźny obrazy z gałek ocznych.
   Przyjemne odczucia, związane z spalaniem cukru (paliwo mózgu).
   Wyścig myśli, mózg przetwarza ogromne ilości informacji, starając się przywrócić świadomość, uaktywnia się pamięć długotrwała.

Objawy aury - odczucia fizyczne:

   Bardzo silne zawroty głowy.

   Nagły ból głowy z ogniskiem w pojedynczej korze mózgowej, lewa lub prawa. Często opisywany przez chorych "jakby wbito gwóźdz w głowę".

   Silne nudności, rozpoczynające się od żołądka do gardła. Przypominające odruch wymiotny.

   Drętwienie lub mrowienie jest tak silne, że chory nie kontroluje całych części ciała np. od pasa w dół lub jednej strony ciała (lewa/prawa).

Atak padaczki i umysł pacjenta

Osoba chora w trakcie ciężkiego napadu padaczki.

process 3

CO CZUJE CHORY W TRAKCIE NAPADU PADACZKI?

Chory w trakcie ciężkiego napadu np. toniczno kloniczny, nie odbiera żadnych impulsów zewnętrznych. Mózg stara się przywrócić przytomność i świadomość, każdy atak niesie ryzyko uszkodzenia mózgu. Jeśli atak się przedłuża i trwa dłużej niż 2 minuty, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe!

Dlatego tak ważna jest pomoc i obserwacja w trakcie napadu padaczki!


Typowe zachowania fizyczne w trakcie ataku padaczki:

   Trudności z mówieniem - chory może przestać mówić, wydawać nonsensowne lub zniekształcone dźwięki, mówić bez przerwy a zdania mogą nie mieć sensu. Takie objawy mogą również wystąpić, kiedy pacjent jest nieprzytomny.
   Obfite ślinienie oraz brak odruchu połykania śliny, odpowiada za wyłączenie przez mózg funkcji przełykania i wydzielania śliny.
   Powtarzające się mruganie powiekami, oczy mogą się porusza w jedną stronę lub patrzeć w górę.
   Drżenia i skurcze lub szarpnięcia, mogą wystąpić na jednej lub obu stronach twarzy, ramion, nóg lub całym ciele. Rozpoczynają się w jednym obszarze, a następnie mogą się rozszerzać na inne obszary ciała.
   Sztywne lub napięte mięśnie całego ciała są bardzo niebezpieczne, kiedy chory stojąc utraci kontrolę nad mieśniami może upaść "jak pień drzewa".
   Powtarzające się niecelowe ruchy zwane automatami, obejmują twarz, ręce lub nogi.
   Ruchy wargami lub odruch żucia.
   Powtarzające się ruchy rąk tj. wykręcanie, zaciskanie palców lub przedmiotów w rękach, machanie.
   Ubieranie się lub rozbieranie.
   Chodzenie lub bieganie.

Typowe zachowania fizyczne w trakcie ataku padaczki:

   Powtarzające się ruchy celowe, chory może kontynuować czynność, którą wykonywał przed napadem padaczki.
   Konwulsje, osoba traci przytomnośćnastępnie ciało sztywnieje, następnie występują bardzo szybkie szarpnięcia całego ciała.
   Utrata kontroli nad moczem i kałem, mózg odłącza kontrolę nad naturalnymi zwieraczami człowieka, występuje sporadycznie przy seriach napadów padaczki.
   Zmiana koloru skóry, w trakcie napadu padaczki, chory może zrobić się w kilka sekund bardzo siny lub bardzo czerwony. Siny kolor skóry wiąże się z wstrzymaniem przez mózg układu krwionośnego, wtedy krew zasila najważniejsze organy, odpowiedzialne za przeżycie (krew w skórze nie jest potrzebna tak jak w płucach lub nerkach). Bardzo czerwony kolor skóry oznacza, że ciśnienie krwi przekracza normy, mózg nakazuje układowi krwionośnemu szybszy obieg i przekazywanie tlenu do komórek mózgowych, walczy, aby odzyskać świadomość i przytomność.
   Gryzienie języka, związane z nagłymi skurzczami i rozkurczami mięśni żuchwy.
   Trudności z oddychaniem, nagłe wdechy i wydechy, nieregularne np. dwa wdechy jeden wydech.
   Kołatanie serca, nieregularny rytm uderzeń serca.

Objawy po ataku padaczki

Należy zachować szczególną ostrożnośc!

process 2

Osoby chore po ataku padaczki mogą odczuwać bardzo silnie emocje i zgłaszać inne fizyczne urazy.

Gdy napad się zakończy pojawia się okres odpoczynku, niektóre osoby odzyskują świadomość natychmiast, podczas gdy inni muszą czekać kilka godzin, aby poczuć się w pełni sprawnym.

Objawy po zakończeniu napadu padaczki, mogą się różnić od rodzaju napadu, w jakiej części mózgu wystąpiły pierwsze wyładowania elektryczne lub od długości napadu padaczki. Wpływa to na czas rekonwalescencji po każdym ataku.

KAŻDY NAPAD PADACZKI JEST BARDZO SILNYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM!

Porównanym przez chorych, jako kilkudniowy intensywny trening na siłowni, który przeżył w kilka minut w trakcie napadu. Chory po odzyskaniu przytomoności bardzo często zasypia, aby mózg odpoczął w tym czasie mogą być oznaki braku świadomości. Dlatego po ataku nie wolno krzyczeć i należy zachować ciszę w otoczeniu osoby chorej, nagłe szarpanie, krzyczenie, uderzanie w twarz MOŻE WYWOŁAĆ KOLEJNE ATAKI PADACZKI


Zmiany zachowania po zakończeniu ataku padaczki - świadomość, zmysły, przemyślenia:

   Chory może być spowolniony odruchowo i nie reagować na sugestie.
   Często uczucie zmieszania.
   Utrata pamięci
   Trudności z mówieniem i pisaniem.
   Brak wzroku.
   Nagłe przygnębienie, smutek, zdenerwowanie.

Typowe zachowania po zakończeniu ataku padaczki - odczucia fizyczne:

   Chory może mieć urazy tj. siniaki, skaleczenia, złamania kości lub urazy głowy, jeśli upadł.
   Może czuć się zmęczony, wyczerpany i zasnąć krótko po napadzie padaczki.
   Przenikliwy ból głowy, będący centrum napadu lewa lub prawa część mózgu, często opisywany przez chorych, jako "gwóźdź w głowie".
   Nagłe pragnienie, zalecane jest powolne podawanie choremu wody.
   Brak jakichkolwiek reakcji chorego może się również wiązać z uczuciem wystraszenia, sfrustrowania, zażenowania lub zawstydzenia.

Patron osób chorych na padaczkę to św. Walenty

14 luty to również dzień chorych na padaczkę

process 2

Święty Walenty, patron osób chorych na padaczkę.

Święty Walenty roztaczał patronat padaczkowy głównie z uwagi na cud dokonany na chorym na padaczkę synu Kratona. Niemałe znaczenie miało również samo imię świętego. Łacińskie określenie vale-valete stanowiło rodzaj pozdrowienia i było równoznaczne z "bądź zdrów".

Niejasne pochodzenie padaczki i spektakularność cierpień osoby chorej powodowały, że od zarania dziejów czyniono z padaczki chorobę magiczną, za którą odpowiedzialne były złe duchy. Z tego powodu już w okresie mezolitu padaczki wraz z urazami głowy i różnymi chorobami umysłowymi była leczona przy pomocy trepanacji. Zabieg ten miał usunąć ból, a przede wszystkim "uwalniał" złego ducha, którego szaman-czarownik obwiniał za cierpienia chorego.

Padaczkę określono po raz pierwszy jako "świętą chorobę" – "chorobę boską" zesłaną przez bogów w akcie zemsty na człowieka w Starożytnym Egipcie. To przeświadczenie funkcjonowało nadal w Starożytnej Grecji i Rzymie, mimo odkrywczych tez Hipokratesa widzącego w padaczce schorzenie, za które odpowiedzialny jest mózg.

Dla odbioru padaczki w średniowieczu punktem wyjścia stał się fragment z Nowego Testamentu opisujący cudowne uleczenie padaczki przez Chrystusa. Ponieważ Chrystus określił chorobę jako schorzenie wywołane przez niemego i głuchego ducha pogląd ten został podtrzymany przez chrześcijańskich duchownych i filozofów. Doprowadziło to do leczenia chorób umysłowych, nerwic i padaczki głównie przy pomocy egzorcyzmów, a przede wszystkim do negatywnego postrzegania przez społeczeństwo samych chorych, w których widziano opętanych przez diabła.

Świadomość padaczki wśród społeczeństwa jest reprezentowana przez kolor purpurowy.

Kolor ten jest prezentowany w wielu odcieniach, lecz świadczy o jednym, wsparciem dla osób chorych.

process 2

26 marca nazywany jest Purple Day®.

Nazwa bierze się od koloru purpury, w różnych krajach inaczej nazywanych. Symbolika padaczki i koloru ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, kolor purpurowy ciężko opisać, może być np. lawendowy, ciemny różowy lub fioletowy.

Podobnie z padaczką, cięzko ją opisać w medycynie i ciężko ją leczyć.

Purple Day® - Szczecin


process 2
process 2
process 2
process 2

process 2
process 2
process 2
process 2

Purple Day® 2020 w Polsce.

Wspólnie z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, upamiętniono dzień chorych na padaczkę.

process 2

Planowanie podróży z padaczką.

Listy pytań, aby pomóc ocenić ryzyko w trakcie podróży osób chorych na padaczkę.

process 2

Gdzie wyjeżdzasz i jak długo tam będziesz?

Planowanie podróży z padaczką.

   Jeśli podróżujesz do pracy, możesz nie mieć wyboru, jednak jeśli planujesz wakacje, zastanów się, dokąd zmierzasz w związku z atakami padaczki

   Czy jest to realne miejsce do odwiedzenia, w którym nie będziesz miał ataków ? Jeśli nie możesz prowadzić samochodu, pomyśl o ośrodku, w którym nie będziesz musiał opuszczać miejsca wakacji lub upewnić się, że inny środek transportu jest łatwo dostępny

   Jeśli będziesz musiał podróżować po przyjeździe do hotelu, zanotuj dostępne formy transportu, zanim dojedziesz.


process 2

Podróżujesz sam, czy z innymi ludźmi?

Planowanie podróży z padaczką.

   Jeśli Ty (lub Twój bliski) ma częste ataki padaczki, w których może wystąpić uraz, podróżuj z kimś, kto wie o twoich atakach padaczki i co zrobić, jeśli pojawią się problemy. Jeśli musisz podróżować samotnie, może to mieć wpływ na to, dokąd zmierzasz, jak się tam dostać i jakie rodzaje środków ostrożności możesz podjąć.


process 2

Jakie masz rodzaje ataków i jak często występują?

Planowanie podróży z padaczką.

   Osoby z drgawkami, które nie wpływają na ich świadomość, będą miały inne obawy niż osoby, u których występują ataki toniczno-kloniczne. Osoby, które mogą stracić przytomność, mogą mieć trudności, jeśli tego typu atak wystąpi w samolocie Poruszanie się jest zwykle ograniczone w samolocie i zazwyczaj nie można tego zrobić bezpiecznie.

   Jeśli masz skłonności do cięzkich ataków pomyśl dokładnie o planach, które wymagają długich czasów podróży i jak możesz uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia ataku. Podróż samolotem oferuje ograniczoną pomoc medyczną podczas lotu i może nie być bezpiecznym pomysłem dla osób z tym ryzykiem. Zastanów się, że będziesz miał atak podczas podróży i planuj z wyprzedzeniem, korzystając z planu reakcji.


process 2

Jakie są Twoje obawy dotyczące bezpieczeństwa?

Planowanie podróży z padaczką.

   Pomyśl o swoim sposobie transportu a także o celu podróży w odniesieniu do bezpieczeństwa. Następnie usiądź ze swoim lekarzem, pielęgniarką i rodziną, aby zaplanować, jak zapobiegać urazom i upewnić się, że podróż jest zabawna i bezpieczna! Osoby z atakami powinny mieć możliwość uczestnictwa w większości zajęć. Jednak działania, które wiążą się ze znacznymi zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wspinanie się na wysokie miejsca, latanie i skoki ze spadochronem, nie są zalecane i mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa.


process 2

Jakie są możliwości opieki zdrowotnej w miejscu docelowym?

Planowanie podróży z padaczką.

   Zastanów się, dokąd zmierzasz w związku z tym, czego potrzebujesz. Jeśli podróżujesz do kurortu lub miasta, prawdopodobnie będziesz mógł łatwo znaleźć aptekę, lekarza lub szpital. Jeśli jednak podróżujesz na tereny wiejskie lub odległe, możesz w ogóle nie mieć dostępu do opieki medycznej, aby znaleźć lekarza. Może to nie być rozsądne dla osób z częstymi atakami padaczki lub tych, które mogą napotkać sytuacje awaryjne. Upewnij się, że masz odpowiednie zapasy leków, a ktoś z Tobą może być w trakcie podróży.

   Upewnij się również, że sprawdziłeś ubezpieczenie zdrowotne przed podróżą. Dowiedz się, czy będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową i czy istnieją konkretne instrukcje, których należy przestrzegać, jeśli potrzebujesz opieki zdrowotnej podczas podróży.


process 2

Ataki padaczki w trakcie podróży.

Planowanie podróży z padaczką.

Podróżowanie może być stresujące i prowadzić do częstych zakłóceń w harmonogramach snu, zmianach nawyków żywieniowych lub zmianach czasu przyjmowania leków. Zastanów się dokładnie nad wyzwalaczami ataków i jak nimi zarządzać lub zapobiec ich wystąpieniu w pierwszej kolejności!

   Upewnij się, że planujesz czas na odpoczynek, zamiast być cały czas w ruchu. Może to być szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi.

   Jeśli Ty lub Twoje dziecko jesteście wrażliwi na światło, bądźcie ostrożni podczas odwiedzania parków rozrywki, szczególnie w nocy - może być dużo migających świateł i nadmiernych bodźców, które mogą wywołać drgawki.

   Jeśli często przebywasz na dworze lub masz napięty harmonogram, upewnij się, że regularnie pijesz wodę i spożywasz posiłki

Rodzaje podróży i wakacji z padaczką.

Istnieje wiele sposobów podróżowania - samochodem, samolotem, pociągiem lub autobusem.

process 2

Wyjeżdżając weź pod uwagę rodzaj transportu.

Rodzaje podróży i wakacji z padaczką.

Oprócz zrozumienia rodzaju i częstotliwości ataków, chorzy lub ich bliscy powinni również rozważyć następujące kwestie:

   Zdolność do bezpiecznego reagowania na ataki.

   Dostęp do pomocy medycznej.

   Zakwaterowanie dla specjalnych potrzeb, takich jak: dieta, mobilność, miejsce do odzyskania przytomności po ataku.

   Środowisko turystyczne i elastyczność planów podróży.

   Dostęp do pilnego transportu.

process 2

Podstawowe informacje.

Rodzaje podróży i wakacji z padaczką.

Bezpieczne podróżowanie z atakami padaczki nie stanowi problemu dla wielu ludzi, ale dla niektórych potrzebna będzie dodatkowa opieka i planowanie.

Zastanów się dokładnie, jak dotrzeć do celu podczas planowania wakacji lub podróży służbowych.

Może to pomóc w rozpoznaniu potencjalnych obszarów problemowych i opracowaniu kreatywnych rozwiązań z wyprzedzeniem!

Planowanie z wyprzedzeniem może również zmniejszyć stres związany z podróżowaniem i sprawić, że będzie przyjemniejszy dla wszystkich.


process 2

Podróż samochodem.

Rodzaje podróży i wakacji z padaczką.

Jazda samochodem jest zwykle łatwym i tanim sposobem na podróż (w zależności od kosztu gazu).

Jednak ludzie, którzy nadal mają ataki nie mogą być kierowcami.

Przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów dla osób z padaczką są różne w różnych krajach. Osoby chore muszą być na ogół wolne od ataków przez określony czas, aby prowadzić pojazd. Czasami prowadzenie pojazdu może być ograniczone do określonych godzin lub w szczególnych okolicznościach, w zależności od miejsca zamieszkania i indywidualnych okoliczności.

Powinieneś przedyskutować to ze swoim lekarzem!


process 2

Podróż samolotem.

Rodzaje podróży i wakacji z padaczką.

Podczas, gdy większość ludzi z atakami może podróżować bezpiecznie samolotami, wytyczne Towarzystwa Medycznego Lotnictwa zalecają, aby osoby z niekontrolowanymi atakami nie podróżowały samolotem komercyjnym.

   Rozważając podróż samolotem, najpierw porozmawiaj z lekarzem. Zastanów się nad wpływem zmian stref czasowych, braku snu i długich opóźnień czasów podróży na ataki padaczki i czy zaleca się podróż samolotem.

   Podróżuj z towarzyszem - jest to szczególnie ważne dla osób z częstymi atakami padaczki lub ze zmianami w świadomości i zachowaniu.

   Przynieś list od swojego lekarza, opisujący Twoją zdolność do podróżowania samolotem i opisz plan reakcji na wypadek, gdy dojdzie do ataku padaczki.

   Porozmawiaj z linią lotniczą z wyprzedzeniem - poproś o specjalne rozmieszczenie siedzeń, abyś był bliżej przodu, gdzie możesz uzyskać pomoc w razie potrzeby. Jeśli to możliwe, poproś o puste miejsce obok siebie, abyś mógł się położyć, jeśli nastąpi atak.

   Noś ze sobą zapas leków (w odpowiednio oznakowanych butelkach), aby był dostępny, jeśli potrzebujesz go podczas lotu.


process 2

Podróż pociągiem lub autobusem.

Rodzaje podróży i wakacji z padaczką.

Podróż pociągiem lub autobusem może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie prowadzą samochodu lub gdy podróż samolotem nie jest możliwa. To także świetna zabawa!

Pamiętaj, że ataki drgawek powinny być nadal dokładnie rozważane i czy powinieneś podróżować sam lub z osobą towarzyszącą.

Podróż pociągiem lub autobusem pozwala na większą elastyczność w uzyskaniu pomocy w razie potrzeby lub w przypadku wystąpienia ataków padaczki. Plany podróży są na ogół bardziej elastyczne i można wysiąść z pociągu wcześnie, jeśli potrzebna jest pomoc, zanim dotrzesz do celu.

   Ludzie, którzy podróżują podczas ataku są zagrożeni upadkiem, muszą uważać na peronach. Niech ktoś towarzyszy Ci w pociągach i poza nimi, czekając na peronach, abyś nie przechadzał się ani nie spadł na tory kolejowe podczas ataku.

   Upewnij się, że personel pociągu lub autobusu wie również o Twoich atakach i poinformuj, co zrobić, jeśli masz je podczas podróży.